اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

اطلاعات انتشار

سال

در دنیای رقابتی امروز با گسترش تجارت الکترونیک و حجم قابل توجه داد و ستد از طریق وب سایت ها و افزونگی اطلاعات و تنوع کالاهای در دسترس، خریداران دچار نوعی سردرگمی در انتخاب شده اند. از این رو برای غربال کردن اطلاعات با توجه به احتیاجات و علایق مشتریان و راهنمایی آنها در انتخاب محصولات مناسب، سیستمهایی به طور جدی مورد نیاز می باشد. سیستمهای توصیه گر در راستای دستیابی به این اهداف، تحقق مشتری مداری، مدیریت بهینه منابع و در نتیجه ایجاد مزیت رقابتی و افزایش فروش طراحی شده اند. این مقاله به تشریح یک سیستم توصیه گر می پردازد که با توجه به اهمیت رژیم غذایی در بهبود و کنترل بیمارها، در زمینه تغذیه طراحی و پیاده سازی شده است توصیه گر طراحی شده، از الگوریتم ژنتیک برای ارائه پیشنهاداتی به کاربران استفاده می کند. این سیستم مشخصات خریدار را به منظور محاسبه نیازهای بدن وی دریافت می کند. سپس با در نظر گرفتن مقدار کالاهای انتخابی او، به عنوان ملاک تشخیص سلیقه، پارامترهای انرژی، پروتئین، چربی و کربوهیدرات مواد غذایی انتخاب شده را محاسبه و آنها را با فاکتورهای موردنیاز کاربرمقایسه می کندو ضمن حذف غذاهای غیرمجاز، بهینه ترین پیشنهاد را برای مصرف مواد انتخابی تنظیم می کند. این سیستم با ایده گرفتن از کارکرد چرخدستی های هوشمند به کمک زبان برنامه نویسی و بانک اطلاعاتی طراحی شده است. SQL2005

راهنمای دریافت مقاله‌ی «سلامت و تجارت در شهر الکترونیک با سیستم توصیه گر تغذیه بیماران، مبتنی بر چرخدستی های هوشمند و الگوریتم ژنتیک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان