اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

اطلاعات انتشار

سال

در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از داده های مربوط به 95 تولید کننده انار و الگوی لاجیت عوامل موثر بر پذیرش مبارزه زیستی با کرم گلوگاه انار در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که متغیرهای میزان تحصیلات، سن، میزان درآمد از باغداری، صادرات محصول، سابقه باغداری، میزان محصول تولیدی، متغیرهایی هستند که بر پذیرش مبارزه زیستی از سوی باغداران تاثیر مثبت می گذارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «عوامل موثر بر پذیرش مبارزه زیستی با کرم گلوگاه انار (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان