اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۹ صفحه

کلمات کلیدی

Wind Turbine، Wind Farm، FACTS، STATCOM، SVC

Environmental concerns and lack of fossil fuels are the main reasons for using renewable energies on large scale in recent decades. Especially, using of wind energy has been increasing rapidly. Nowadays, contribution of small wind power plants in electrici ty generation is increased. So,today, power systems are more depend on wind energy than past. On the one hand, using of wind power plants in power systems causes some problems such as: voltage stability reduction, frequency oscillations, dynamic stability reduction and so on. To tackle these problems, maintaining the voltage at the point of common coupling (VPCC) at desired level in both normal and fault condition (from grid perspective) is really important.On the other hand, FACTS technology is one of the practical solutions to deal with these kinds of problems.In this thesis, two parallel FACTS devices (SVC, STATCOM) which could absorb and generate reactive power, are used to improve the voltage stability of two considered wind farms Moreover, to avoid mechanical damages and stress, also to obtain the maximum power from wind turbines, blade angle controllers are designed and implemented. In addition, considered wind farms, SVC and STATCOM are modeled through PSCAD\EMTDC software. Furthermore, SVCand STATCOM operations are compared to each other. Results show that, proposed parallel FACTS devices could greatly deal with wind farms issues and improve the stability of VPCC<\div>

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Improvement of Wind Farm Voltage by Using Shunt FACTS Devices» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان