اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

همواره هنگامی که نام کنترل پروژه آورده می شود ذهن افراد به سمت نرم افزارهای رایج در این زمینه و ویژگی هایی مثل تحلیل زمان، هزینه و ... که از ویژگی های معروف کنترل پروژه است معطوف می گردد. اما کنترل پروژه تنها محدود به تحلیل های فوق نمی شود بلکه می توان برای نمونه با داشتن یک سیستم کنترل پروژه جامع عمل ارزیابی عملکرد را در یک سازمان انجام داد. مدیریت پروژه یک نظام سازمان یافته و مدیریت منابع(بطور مثال منابع انسانی) می باشد به نحوی که پروژه با یک چشم انداز مشخص، کیفیت مشخص، زمان مشخص و قیمت تمام شده مشخص به اتمام برسد. پروژه یک کار موقتی است که فقط یک بارو به منظور ایجاد یک محصول مشخص و یا خدمات مشخص انجام می شود. یک پروژه باعث تغییرات مفید و با ارزش افزوده می شود. خصوصیت موقتی و یک باره بودن پروژه آن را از فرآیندها و یا اعمالی که دائمی و یا نیمه دائمی هستند و ممکن است بارها و بارها محصول مشابه و یا خدمات مشابهی را تولید می کنند متمایز می سازد. مدیریت این دو سیستم کاملاً متفاوت است. و روشهای فنی متفاوتی نیاز دارد. و همین موضوع باعث پیشرفت علم مدیریت پروژه گردیده است. در این مقاله سعی برآن شده که نقش سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور با سیستم اطلاعات مدیریت مقایسه شده و راه کارهایی در بکارگیری دانش، مهارتها، ابزارها و تکنیکهایی بر فعالیتهای پروژه به منظور تحقق الزامات لازم معرفی گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه با سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان های پروژه محور» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان