اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری

اطلاعات انتشار

سال

کلماتی چون تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک چند سالی است که پا به عرصه حضور گذاشته اند و عمر این کلمات به یک دهه نمی رسد. این مفاهیم در اصل تحولاتی هستند که در دنیا بواسطه فن آوری های جدید و از جمله فن آوری اطلاعات به وجود آمده اند. تغییرات شدید تکنولوژی، اطلاعاتی، سیاسی، اقتصادی در عصر حاضر چالش ها و فرصت هایی را برای سازمان ها به وجود آورده است. سازمان هایی که خود را از قبل آماده این تغییرات ساخته اند، نه تنها از این چالش ها سود می برند، بلکه خود می توانند خالق چنین تغییراتی باشند.توسعه اقتصادی و اجتماعی در بستر زمان نیازمند مقتضیات و ضرورت هایی بوده و هست.امروزه فن آوری های نوین اطلاعاتی جزء اصلی پویایی و توسعه اقتصادی کشور ها محسوب می شود و به عنوان یک سیستم متشکل مطرح است که هر کدام از اجزاء تشکیل دهنده آن بر جنبه های مختلف فعالیت انسان ها اثر می گذارد. به این ترتیب می توان گفت شناسایی اجزاء این سیستم برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در سطح کلان در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری است.در حقیقت فن آوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخ های شغلی و استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد می شود که اقتصاد دانش محور نامیده می شود.در این مقاله به بررسی نقش فن آوری اطلاعات در کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی پرداخته شده و هدف آن ارائه راه حلی برای معضل بیکاری در جوامعی است که بخش عظیمی از جمعیت جوان آنها علیرغم بر خورداری از استعداد و انرژی کافی، همچنان از مشکل بیکاری رنج می برند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «فن آوری های نوین اطلاعاتی،تحولی درکارآفرینی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان