اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

اطلاعات انتشار

سال

صنعت گردشگری نقش مهمی در احیاء و متنوع سازی اقتصادی جوامع ایفا می کند، اما در عین حال می تواند باعث ایجاد تغییراتی در محیط اجتماعی، اقتصادی و فضای زیستی شود. از این رو بررسی اثرات گردشگری به منظور برنامه ریزی و مدیریت توسعه ی گردشگری و افزایش فواید حاصله از توسعه ی گردشگری و کاهش تأثیرات منفی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در بررسی هایی که در این زمینه انجام شد معلوم گردید که اگر توسعه توریسم و برنامه ریزی آن با دقت صورت نگیرداثرات منفی و نامطلوب آن شامل آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی بصری و مشکلات دفع مواد زائد را در پی دارد. در این مقاله سعی شده است،اثرات مثبت و منفی گردشگری بر محیط زیست و پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی پیامدهای گردشگری بر محیط زیست و پوشش گیاهی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان