اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

اطلاعات انتشار

سال

آموزش یک وظیفه حیاتی برای سازمانهاست. برای بقاء و شکوفایی در جهان کاملا رقابتی و در حال پیشرفت امروز و فردا، کارفرمایان باید بتوانند به طورمستمر دانش، مهارتها، نگرشها و رفتارهای کارکنان را به روز آوری نموده و بهبود بخشند. امروزه با گسترش روز افزون علوم و فنون و پیچیده تر شدن شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه، این ضرورت بیش از پیش احساس می شود که کارکنان برای برخورد موثر با مسائل و مشکلات سازمانی و تلاش برای حل آنها باید از روشهای جدید و بدیع و بهره برداری از حداکثر توانایی علمی، عملکرد خویش را توسعه و تکامل بخشند. بهبود منابع انسانی به طور اعم از طریق آموزش و به طور اخص از طریق آموزش ضمن خدمت از موثرترین وسایل همسازی و انطباق کارکنان و سازمانها با شرایط متغیر و تحولات زمانی و مکانی است.با این وجود با توجه به اهمیت فرایند آموزش سازمانی، هنوز در بسیاری از سازمانها نگاه درستی نسبت به مقوله آموزش وجود ندارد و با این مساله برخوردی سلیقه ای و غیرکارشناسانه می شود. لذا در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم فرایند آموزش سازمانی و بررسی مولفه های آن و اهمیت آموزش سازمانی و ارائه راهکارهایی در خصوص اثربخشی فرایند آموزش سازمانی خواهیم پرداخت

راهنمای دریافت مقاله‌ی «فرایند آموزش سازمانی و ارائه راهکارهایی در جهت اثربخشی آن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان