اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

اطلاعات انتشار

سال

پایش وضعیت راهکارهای برای تعمیر و نگهداری و جلوگیری از عیوب دستگاههای دوار ارائه می نماید . که به صورت نمایش و نظارت بر ارتعاشات عوامل عیب شناسایی می شوند . در این مقاله عیب یاتاقانها در دستگاه دمنده بررسی و تشخیص آنها با استفاده از سیگنال های ارتعاشی و تحلیل تابع موجک ارائه شده است . نتایج عیب یاتاقان غلتشی بر اساس تئوری آنالیز ارتعاشات و پایش وضعیت در حالتهای تئوری، واقعی و آزمایشگاهی ارائه وعلاوه بر آنالیز ارتعاش فرکانسی تحلیل در حوزه تبدیل فوریه FFT و در حوزه تبدیل موجک هم بررسی گردیده است . که نتایج آن بسیار مفید و واضحتر است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل و مقایسه ارتعاشی یاتاقان های دمنده سانتریفوژ واحد سیلو سیمان با دستگاه آزمایشگاهی وتشخیص عیوب با استفاده از تبدیل تابع موجک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان