اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

کلمات کلیدی

عملکرد، مدیریت، توسعه، نگرش، سازمان

مدیریت عملکرد بعنوان یک نگرش نوین مدیریتی نقش اساسی در توسعه منابع انسانی ایفاء می نماید. با مدیریت عملکرد می توان زمینه ها و بستر لازم برای پیاده سازی فرآیند توسعه منابع انسانی را فراهم نمود. در توسعه منابع انسانی عوامل و مولفه های مختلفی در سازمان درگیر هستند که اگر همه آنها بکار گرفته نشود توسعه تک بعدی شده و مزیت رقابتی در سازمان از بین خواهد رفت. نظام مدیریت عملکرد با یک روش جامع کلیه عوامل و مولفه های سازمان که در توسعه منابع انسانی دخیل هستند را تحت مدیریت قرار داده و نهایتاً عملکرد مطلوبی از آنها بدست می آورد و از نتایج حاصل بعنوان سرمایه توسعه منابع انسانی بهره برداری می نماید.در این مقاله راهکارهای کاربردی در طراحی نظام مدیریت عملکرد کارکنان و سازمان بهمراه مدلهای محاسبه و توزیع بودجه پاداش عملکرد تشریح خواهد شد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «رویکردهای نوین مدیریت عملکرد منابع انسانی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان