اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پژوهشنامه علوم انساني

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱۷۵ تا صفحه‌ی ۲۰۰

یعقوب (896 ـ 883 ق)، در آغاز حکومت خود با دو مساله عمده مشکلات داخلی و خارجی مواجه بود. مساله خارجی که اهمیت بسیاری نیز داشت، قدرت یافتن روز افزون عثمانی‌ها بود که در همسایگی غربی سرزمین‌های تحت فرمان یعقوب قرار داشتند، و کمترین خطا یا بی‌تدبیری در برابر آنها، می‌توانست خطری جدی برای آق‌قویونلوها ایجاد کند. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که با توجه به حساس بودن این برهه تاریخی، یعقوب، چه سیاست خارجی را برای حکومت خود طرح و برنامه‌‌ریزی کرد؟ و موضع‌گیری سیاسی او در قبال دو قدرت مهم عثمانی‌ و مصر که به سبب همجوار بودن سرزمین‌های آنها با آق‌قویونلوها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، چگونه بوده است؟ دستاورد این تحقیق که با روش تاریخی و با استفاده از منابع اصلی تاریخی حاصل شده، حکایت از آن دارد که یعقوب با توجه به عواملی چند، سیاست خارجی خود را بر مبنای روابط محدود، اما حسنه و مصالحه‌جویانه با عثمانیان و مصریان، قرار داد و اگرچه در آغاز پادشاهیش، به سبب لشکر‌کشی مصریان بر ضد آق‌قویونلوها، برخورد نظامی شدیدی میان آنها روی داد، اما سرانجام با سیاست نرم یعقوب و تمایل او به ایجاد روابط دوستانه، صلح و آرامش میان آنها برقرار شد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «روابط خارجی ایران با عثمانی و مصر در دوره حکومت یعقوب آق‌قویونلو» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۳۳۲۰۰ تومان