اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

اطلاعات انتشار

سال

دنیای صنعتی امروز سبب شده تا انسانها، برای رهایی از هر نوع تنش و فشارهای روحی و روانی و برای دستیابی به آرامشدرونی، به دامان طبیعت پناه ببرند و به این وسیله انرژی از دست رفته خود را دوباره بدست آورند. زیرا انسانها به طور ذاتیدوست دارند به اصل و منشا خود، یعنی طبیعت بازگردند. اما استفاده انسانها از طبیعت چه اثراتی می تواند داشته باشد؟ آیااین اثرات مثبت است یا منفی؟در انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی، شناسایی این گونه اثرات مدنظر می باشد و شاملاثرات بر روی خاک، پوشش گیاهی، کاربری زمین، آب و حیات وحش است.در همین راستا پژوهش حاضربا عنوان «بررسیرابطه گردشگری با محیط زیست» و با هدف «تعیین اثرات مثبت و منفی گردشگری بر محیط زیست» و با روش مطالعهاسنادی (کتابخانه) صورت گرفته و ضمن اشاره به پیشینه تحقیق در نقاط مختلف ایران و ارائه تعاریف از طبیعتگردی (اکوتوریسم) به صورت موردی به رشته کوه الوند و دامنه های آن پرداخته و تأثیرات گردشگری را بر محیط زیست اینبخش ازجمله (خاک، پوشش گیاهی و جانوری و نیز کاربری زمین و آب) مورد بررسی قرار داده.جمع بندی نتایج حاصل ازمطالعات نشان می دهد انواع آلودگی های زیست محیطی مانند تخریب اراضی زراعی و باغی، تخریب چشم انداز روستاها،انباشت زباله و افزایش ساخت و ساز بی رویه، آلودگی آب، رکود فعالیت های کشاورزی و دامداری، تخریب پوشش گیاهی ونابودی و آزار گونه های جانوری، دست اندازی به حریم منابع طبیعی نظیر رودخانه ها در منطقه مورد مطالعه از جمله اصلیترین پیامدهای منفی گردشگری بوده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «گردشگری وحفاظت از محیط زیست» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان