اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۴

 در حال حاضر یکی از متداولترین گونه های صورت جلسه استفاده از فرم های مخصوصی است. این فرم ها به وسیله سازمانهای ذیربط تهیه و تدوین شده و در جریان کارهمان سازمان قرار می گیرد. مانند، صورت جلسه تحویل اتومبیل، اموال و گونه هایی از در حال حاضر استفاده از فرم های صورت جلسه به دلیل سهولت و سرعت در انجام امور   در بیشتر سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی متداول شده است. اغلب دبیران جلسه حد امکان از فرم استفاده می نمایند و چنانچه امکان استفاده وجود نداشته باشد،
صورت جلسه را براساس آیتمهای فرم و به صورت عادی تدوین مینمایند. فرم شماره ۱ –– ۷. ۱– پلیس قضایی – مأموران تفتیش و کشف جرائم و اقدامات راجع به جلوگیری متهم از فرار و پنهان شدن که عبارتند از دادستان شهرستان و داد یاران او– بازپرس – کلانتران شهربانی – صاحب منصبان ژاندارمری، مأموران مذکور را ضابطین دادگستری هم مینامند. ترمینولوژی حقوق – ص ۱۲۸ به عنوان نمونه ارائه میگردد که با مطالعه نحوه تکمیل فرم مزبور و رعایت مواد آن ملاحظه .خواهد شد که تنظیم هر نوع صورت جلسه به آسانی مقدور می باشد
چگونگی تنظیم صورت جلسه
تدوین و تنظیم مطالب در نشست های رسمی به وسیله دبیر یا منشی جلسه انجام می شود.
منشی جلسه ممکن است یکی از اعضای جلسه بوده و یا شخص دیگری است که به همین عنوان و بدون داشتن حق رأی در جلسه حضور می یابد و در هر صورت باید برای تنظیم صورتجلسه اطلاعات و تجربیات لازم را داشته باشد. مصلحت این است که دبیر جلسه از . .اعضای رسمی جلسه نباشد برای تنظیم و تدوین صورت جلسه و امضای آن از دو روش استفاده می شود. در روش نخست، بعد از پایان جلسه براساس مطالب مطروحه صورت جلسه آماده و برای امضا به یکایک شرکت کنندگان ارائه می شود. اعمال این روش به ظاهر منطقی است. زیرا دبیر با فرصت در اختیار خود، صورت جلسه را به طور کامل تدوین نموده و ترتیب تایپ آن را می دهد. اما در عمل با مشکلاتی مواجه است و حتی ممکن است صورتجلسه امضا نشود.
زیرا با توجه به فاصله زمانی پایان جلسه تا تنظیم و آماده شدن صورت جلسه ممکن است شرکت کننده در نظرات خود تعدیل نموده باشد. در این صورت دبیر مجبور است که در نوشته های خود این تغییرات را منعکس نماید. قدر مسلم ممکن است که تغییرات مزبور صبر مورد موافقت عضو و یا اعضای دیگر جلسه قرار نگیرد، که آن هم باید منعکس شود. به این ترتیب صورت جلسه چندین مرتبه تغییر نموده و کار را مشکل حتی غیرممکن می کندبرای رفع این مشکلات لازم است که صورت جلسه در همان جلسه آماده و به امضای اعضا – برسد. نحوه انجام کار بسیار آسان بوده و فقط نیاز به تمرین و همچنین کسب اطلاعات لازم همانطور که گفته شد در هر جلسه موارد ثابت و مشخصی وجود دارند که از قبل تعیین گردیده و میتوان پیشی تر اطلاعات لازم را درباره آن تحصیل نمود آنها، دستور جلسه، زمان جلسه و مکان جلسه که دبیر می تواند به منظور صرفه جویی در وقت و تحصیل فراغت لازم برای نوشتن سایر مطالب، قبل از تشکیل جلسه موارد مزبور را در صورت جلسه منعکس نماید. با عنایت به اینکه در صورت جلسه های اداری نیازی به مشروح کامل مذاکرات نیست، چکیده مطالب عنوان شده توسط هر یک از شرکت کنندگان یادداشت می شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نحوه تنظیم صورت جلسه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان