اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

Modares Civil Engineering Journal

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۷ صفحه، از صفحه‌ی ۲۷ تا صفحه‌ی ۴۳

حوادث بسیار زیادی ناشی از گودبرداری غیراصولی در مناطق شهری اتفاق می‌افتد. یکی از روش‌های متداول گودبرداری در ایران، استفاده از تیرک مایل برای حفاظت از ساختمان مجاور گود است. در این مقاله با ابزاربندی گود محافظت شده‌ای با تیرک مایل، راجع به عملکرد تیرک‌ها شناخت‌خوبی به‌دست آمد. همچنین به منظور تصدیق نتایج رفتارنگاری گود، مدلسازی عددی دو بعدی انجام شد. نتایج به‌دست آمده از مکانیزم عملکرد تیرک مایل شناخت موثری ارایه می‌دهد. نتایج اندازه‌گیری‌ها و همچنین تحلیل‌های عددی نشان می‌دهد بخشی از بار ساختمان همسایه از طریق تیرک مایل، به کف گود منتقل و مقدار نشست قایم زیر پی‌ کم شده و تیرک مایل به دلیل ایجاد قید جانبی موجب کاهش تغییر مکان‌های افقی گود و دیوار ساختمان همسایه می‌شود. همچنین در این مقاله اثر پارامتر‌های مهم در عملکرد تیرک‌های مایل بررسی شده است. در نهایت می‌توان گفت این مقاله با معرفی یک مجموعه ابزاربندی و ابزار جدید ساخته شده در این تحقیق، می‌تواند در گسترش ابزار مورد استفاده در رفتارسنجی گودبرداری‌ها، نقش موثری ایفا کند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عملکرد تیرک مایل با استفاده از ابزاربندی گوددر مجاور ساختمان همسایه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۲۴۰۰ تومان