اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

اطلاعات انتشار

سال

امروزه به دلیل وجود انواع مختلف روشهای ارزیابی ریسک قبل از وقوع نیز می توان نقاط حادثه زا و بحرانی را مشخص کرد و نسبت به پیشگیری از وقوع حوادث و کنترل آنها اقدام نمود.در این تحقیق میزان ریسک در واحدهای تولیدی کارخانه های شماره 1و3و4 و همچنین کارخانه های پوشش 1و2 شرکت لوله سازی اهواز با هدف ارزیابی ریسکهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست در جهت کنترل خطرات احتمالی و با استفاده از روش "تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن" (FMEA) انجام پذیرفت. در این مطالعه ابتدا فعالیتها و فرایندهای مختلف کارخانه، خطرات و عوامل بالقوه آسیب رسان شناسایی و سپس با توجه به احتمال وقوع و شدت اثر آنها بر انسان، محیط زیست و تجهیزات، ارزیابی و طبقه بندی گردیدند. با محاسبه اعداد اولویت ریسک در واحدهای مورد مطالعه اینگونه نتیجه گیری می شود که اولویت ریسک در فعالیتهای عملیات کوره القایی (پرت اپوکسی) با امتیاز 168 و اولتراسونیک (انرژی مضرصدا) با امتیاز 168 در رتبه اول و وضعیت اضطراری و فعالیتهایی مانند پریفرمر (سقوط افراد) با امتیاز 20، هایدروتست (ترکیدن لوله)12، و غلت خوردن کویل 6 در اولویت آخر و واجد کمترین عدد اولویت ریسک (نرمال) می باشند. بدین ترتیب با تعیین ریسک نسبی خطرات و پی بردن به علل ریسک ها در واحدهای مذکور، متصدیان و مسئولان امر قادر خواهند بود جهت رفع و بهبود عوامل ایجاد کننده ریسک براساس اولویت آنها اقدام کنند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی ریسک شرکت لوله سازی اهواز به روش "تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن در فرآیند تولید محصول "» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان