اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

اطلاعات انتشار

سال

جهت کمک به ایجاد یک نظام کارای مدیریتی و اجرایی در سطح شهر تهران، می بایست دامنه دید و تمرکز تصمیم گیران از حالت کلی خارج شده و مسائل را تا حد امکان در مقیاس کوچکتری بررسی نموده و راهکار ارائه نمایند. منطقه های شهری تهران که دارای شهرداری های مختلف ولی بعضا نظام اجرایی ثابتی هستند، بهتر است در مطالعات شهری بهصورت خاص و جداگانه مورد توجه قرار گیرند. مناطقی که دارای کشتارگاه، بازارهای میوه و تره بار، سوله ها و کارگاههای صنعتی پارکهای جنگلی، و یا بیمارستانهای بزرگ دارند در چگونگی پاسخ به قوانین و نظام جمع آوری حاکم یکسان نیستند. دراین تحقیق سعی خواهد شد تا ابتدا با ارائه مدلی کیفی که بر داده های آماری تکیه دارند. روند آتی و میزان احتمالی تولید زباله در مناطق تهران در چند سال آینده پیش بینی گردد و سپس با توجه یکسان نبودن تراکم جمعیت، کاربری زمین و مسائل فرهنگی در مناطق شهری تهران، به بررسی کارایی راهکارها و تخصیص آنها به مناطق مذکور پرداخته شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «پیشبینی میزان زباله تولیدی در مناطق شهر تهران با روند فعلی تا سال 1395 و ارائه راهکار‌های کاهش منطقه‌ای آن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان