اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

استفاده از تجارب کشورهای بزرگ که در اجرای مدیریت بحران بیشترین تجربه را دارند می تواند به مسئولین کشور ما کمک نماید . در این راستا به منظور تصمیم گیری در مورد مسائل مهم مربوط به پیشگیری از سوانح مانند تهیه و تسهیل اجرای طرح پایه پیشگیری از سوانح دولت ژاپن اقدام به تشکیل یک شورای مرکزی پیشگیری از سوانح نموده که ریاست آن به عهده نخست وزیر بوده و اعضای آن را وزیر کشور و سایر دانشمندان و متخصصین امر تشکیل می دهند.
بحث: در کشور ژاپن مدیریت بحران به صورت طرح پیشگیری از سوانح در سه بخش طرح ریزی شده است که شامل:
1– طرح پایه پیشگیری از سوانح که طرح جامعی است که کلیه طرح ها و برمانه های پیشگیری از سوانح روی آن استوار است . این طرح توسط شورای مرکزی پیشگیری از سوانح تهیه و ابلاغ می شود.
2– طرح اجرایی پیشگیری از سوانح که توسط سازمانها و شرکت های تعیین شده بر اساس طرح پایه پیشگیری از سوانح تهیه می گردد.
3– طرح ملی برای پیشگیری از سوانح که این طرح توسط شوراهای استانی و شهری ذیربط برای مسائل مورد نظر تهیه می شود.
تجارب به دست آمده از زلزله کوبه ژاپن سبب ایجاد تجدیدنظرهای عمده ای در طرح پایه ایجاب نمود که در طرح پایه در آنها استفاده شده است که آمادگی در مقابل سوانح به اقدامات اضطراری در سوانح و احیا و بازسازی پس از سوانح برای هر نوع سانحه ای به طور مشخص تعریف شده است که در این مقاله سعی شده است اقدامات لازم در خصوص زلزله که در طرح پایه پیش بینی شده است، پرداخته شود. در اقدامات پایه ابتدا روی آمادگی در مقابل سوانح تاکید شده است که شامل بالا بردن مقاومت ملی و محلی در مقابل زلزله، آمادگی جهت انجام اقدامات اضطراری به موقع و راحت جهت پیشگیری و احیا و بازسازی بسط فعالیت های پیشگیری از سوانح بین مردم و گسترش مراکز تحقیقاتی، نظارت و غیره در زلزله و پیشگیری از آن را می توان نام برد. در خصوص اقدامات اضطراری سوانح می توان به جمع آوری و انتقال اطلاعات و تامین ارتباطات پس از وقوع سانحه، ایجاد مجموعه ای از فعالیت ها شامل نجات، کمک های اولیه، درمان پزشکی و فعالیتهای آتش نشانی، و فعالیتهای مربوط به تخلیه آوار، فعالیت های مربوط به بهداشت، سلامتی، قرنطینه، دفن اجساد و غیره، فعالیت های مربوط به مواد غذایی ، آب آشامیدنی و نیازهای روزانه دیگر، فعالیت های مربوط با تامین نظم اجتماعی، تثبیت قیمت کالا و غیره، فعالیت های مربوط به انتقال اطلاعات صحیح به قربانیان سوانح و …فعالیت های مربوط به راه اندازی اضطراری تسهیلات و تجهیزات، فعالیت های مربوط به جلوگیری از وقوع سوانح ثانوی و پذیرش پشتیبانی داوطلبانه اشاره کرد. در خصوص احیا و بازسازی باید درمورد جهات اصلی احیا و بازسازی سریع تصمیم گیری کرد و روش های احیا سریع و فعالیت ثانویه و بازسازی منظم و تامین حمایت مالی جهت بازسازی منظم و تامین حمایت مالی جهت بازسازی و احیا زندگی آسیب دیدگان از سانحه را مد نظر داشت.
نتیجه گیری: با توجه به الگوی مدرن کشور ژاپن در ساختار تشکیلاتی مدیریت بحران می توان از این مدل در ساختار مدیریت بحران درکشورمان استفاده کرد و یک فرآیند مدونی برای آن تهیه کرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ساختار مدیریت بحران در کشور ژاپن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان