اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

السنة التاسعة، مارس ۱۹۸۱ - العدد ۱، سال

صفحات

۱۳ صفحه، از صفحه‌ی ۲۲۷ تا صفحه‌ی ۲۳۹

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Bureaucracy And Social Alienation: The Case Of King Abdul Aziz Universty» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۰۰۰ تومان