اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۲ صفحه

هرگونه مطالعه ارزیابی در مورد تاثیر یک طرح ابتکاری در سازمان نیاز به راهبرد خاصی دارد که به اهداف پروژه بستگی دارد . به بیان دیگر تحقیق باید براساس روش مبتنی بر تفکرسیستمی باشد. تمامی پروژه ها دارای اهداف متفاوت و بافت خاصی هستند که از آن در پیشبرد اهداف پروژه به کار گرفته می شوند . از این رو روش پیشنهادی با رویکرد مهندسی مجدد به یقین روش استانداردی نیست که در هر پروژه ای مورد استفاده قرار گیرد . ابزارهای ارزیابی لازم است که با اهداف پروژه کنار یکدیگر قرار گیرند. با این حال بافت و اهداف هر پروژه ای از دیگری متمایز است . و تاثیر تغییرمحیط کاری برروی راندمان سازمانها و کارکنان آنها همواره موضوع اصلی این مقاله است . در اینجا باید پرسید که اثرات یک محیط کاری ابتکاری برای افزایش راندمان فرآیندهای کاری یک سازمان و کارکنان آن چه هستند وچگونه عمل می کنند؟

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استقرار سیستم مدیریت ایمنی و امنیت با رویکرد مهندسی مجدد» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۵۰۰ تومان