اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه

کلمات کلیدی

پایداری، تراکم، مقاومت، طبقه بندی، 4

در تحلیل پایداری حفریات زیرزمینی و یا سطوح شیبدار سنگی (در حالتیکه تعداد دسته درزه ها بیش از 4 باشد از پارامترهای توده سنگ برای تحلیل پایداری استفاده می گردد). در صورتی که از معیار شکست موهر و کولمب استفاده شود داشتن پارامترهای برشی توده سنگ (C و fi توده سنگ) لازم و ضروری است. در این مقاله برنامه رایانه ای ارائه شده است که با استفاده از طبقه بندی RMR پارامترهای برشی توه سنگ و مقاومت تراکم تک محوری توده سنگ را محاسبه می نماید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تعیین پارامترهای برشی توده سنگ با استفاده از برنامه رایانه ای» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان