اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

کنفرانس مهندسی معدن ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

کلمات کلیدی

مدیریت، طراحی، اطلاعات، فضا، جنگ

سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای امروزه سیستمی توانا برای تعیین موقعیت مکانی اشیاء بصورت ایستا و پویا می باشد.انواع سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای که امروز موجود می باشد عبارتند از : 1–GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) 2–GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GLONASS) 3–GALILEO SATELLITE POSITIONING SYSTEM سیستم GPS سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای است که در حال حاضر شامل 28 ماهواره می باشد که توسط وزارت دفاع امریکا پرتاب شده اند و اطلاعات تعیین موقعیت خود را در باندهای L–BAND به زمین ارسال می دارند. سیستمGLONASS سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای است که در حال حاضر دارای 21 ماهواره می باشدکه در دوره جنگ سرد توسط روس ها به فضا پرتاب شده است و آن سیستم نیز اطلاعات خود را در باندL–BAND به زمین مراسله می کند.سیستم تعیین موقعیت ماهواره ایGALILEO سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای دیگر است که در حال حاضر توسط اتحادیه اروپا و آژانس فضایی اروپا در حال طراحی و در سال 2005 اولین ماهواره آن به فضا پرتاب خواهد گردید.هر کدام از این سیستم ها به تنهایی می توانند کار موقعیت یابی را برای اشیا ساکن و متحرک انجام دهند ولی در پاره ای از موارد مانند موقعیت یابی باربرهای مواد معدنی ، تیغه ها و مته های حفاری در معادن روباز ، استفاده از یک نوع سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای کافی نمی باشد این عدم کفایت بعلت کاسته شدن تعداد ماهواره های ردیابی شده بخاطر شرایط محیطی از جمله دیواره های معدن می باشد.کاهش تعداد ماهواره های ردیابی شده باعث پایین آمدن دقت تعیین موقعیت و حتی گاهی عدم تعیین موقعیت می گردد .در این مقاله سعی گردیده است که ابتدا ضمن معرفی مختصرسیستم تعیین موقعیت های ماهواره ای ذکر شده در بالا و ضرورت کاربرد آنها در مدیریت معادن روباز، نحوه افزایش دقت تعیین موقعیت حاصله از ترکیب دو سیستم تعیین موقعیت ماهواره ایGPS و GLONASSمورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن برای یک معدن روباز در حال پیشرفت نشان داده شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تلفیق سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GPS و GLONASS و افزایش دقت موقعیت یابی در معادن روباز» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان