اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله

اطلاعات انتشار

سال

سیستم‌های کش‌بستی سیستم‌های مشبک فضاکاری هستند که شامل مجموعه ناپیوسته‌ای از عناصر فشاری داخل محیط پیوسته‌ای از عناصر کششی می‌باشند و سختی سازه‌ای آنها توسط اعمال خودتنیدگی حاصل می‌شود. در مطالعه حاضر رفتار خرابی شبکه‌های کش‌بستی انعطاف‌پذیر هندسی، که از سادک‌های مثلثی تشکیل شده‌اند، با انجام تحلیل‌های خرابی با استفاده از روش عناصر محدود، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثرات مربوط به نوع بارگذاری (بارگذاری متقارن و نامتقارن) و نوع تاشه (تاشه‌های پیوسته یا ناپیوسته عضو فشاری) بر روی مکانیزم خرابی شبکه‌های کش‌بستی، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل‌ها نشان می‌دهند که نوع تاشه، و نوع بارگذاری تاثیر بسزایی در نوع مکانیزم‌های خرابی، مقاومت و سختی سازه‌ای تاشه‌های مورد مطالعه دارند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «رفتار خرابی شبکه‌های کش‌بستی متشکل از سادک‌های مثلثی تحت اثر بارگذاری متقارن و نامتقارن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان