اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

المجلد الثامن، نوفمبر ۱۹۶۵ - العدد ۳، سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۵۲۳ تا صفحه‌ی ۵۲۶

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «NARCOANALYSIS (TRUTH SERUM) IN MEDICOLEGAL PEACTICE» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۹۰۰ تومان