اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

کلمات کلیدی

روی، هزینه، کنترل، استاندارد، زمان

امروزه تعیین ضخامت آسفالت و لایه های زیرین آن در راهسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه عدم رعایت ضخامت استاندارد آسفالت و لایه های زیرین آن منجر به جریمه شدن پیمانکار می شود. روش معمول برای کنترل ضخامت آسفالت و خصوصیات کیفی آن ، مغزه گیری است. که در این روش در فواصل معین مغزه گیری انجام می شود. اما این روش هزینه بر و وقت گیر است. بعلاوه ضخامت و خصوصیات کیفی را فقط در یک نقطه مشخص می کند. رادار نفوذی به زمین (Ground penetrating Radar) روشی است که اخیراً در کنترل کیفی راهسازی مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش فرستنده پالس های الکترومغناطیسی کوتاه به داخل لایه های تشکیل دهنده راه (Pavement) می فرستد و انعکاسات از مرز لایه های زیرین توسط آنتن گیرنده دریافت و ثبت می شود. سپس از روی زمان سیر سیگنال ها ودامنه های انعکاس، ضخامت و برخی خصوصیات کیفی آسفالت را تعیین می کنند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تعیین ضخامت و خصوصیات کیفی آسفالت با استفاده از روش GPR در محوطه ی داخلی دانشگاه صنعتی شاهرود» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان