اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین همایش مقاوم سازی و مدیریت شهری

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

سیر تحول تاریخ زندگی انسان برروی کره زمین حاکی از آن است که وقوع بحرانها اجتناب ناپذیر است و حذف انها ناممکن، با وجود این امکان کاستن از آسیبهای ناشی از بحران ها وجود دارد و مدیریت بحران از سازوکارهایی است که سعی میکند نابسامانی های ناشی از بحران را ترمیم کند. بی تردید جانمایی ایمن شهرداری در مدیریت بحران شاید بتوان ضامن موفقیت ان شود. این مقاله برآن است که با بررسی و تشریح ماهیت مدیریت بحران، شهرداری و وظائف ان در مدیریت بحران، ضرورت جانمایی این نوع کاربری های ویژه را بیش از پیش دراولویت برنامه ریزان شهری قرار میدهد در تدوین این مقاله از روش اسنادی برای تبیین موضوع استفاده گردیده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ضرورت جانمایی ایمن ساختمان شهرداری در مدیریت بحران زلزله» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان