اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

سومین همایش مقاوم سازی و مدیریت شهری

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

یکی از نقیصه های عمده در ساخت و ساز مسکن در جهان ، بعضاً هزینه بالای ساخت وساز است . هزینه بالای فرآیند ساخت برای خانه های محلی یکی ازبزرگترین هزینه های عمومى برای افرادی است که خواستار آنند تا به این نیاز اولیه دسترسی داشته باشند . این مشکل در مناطقی که مردم در زیر خط فقر زندگی می کنند مشهودتر مینماید . یک راهکار مناسب برای این موقعیت، استفاده از مصالح ساختمانی جدیدی است که هدف آن پایین آوردن هزینه ساخت و در عین حال تأمین نمودن وضعیت راحتی و حرارتی مناسب برای ساکنین ساختمان میباشد . در این مقاله سعی گردیده است که به کارکرد این نوع مواد و رسیدن به فرضیات مورد انتظار پرداخته شود . این مصالح به طور کلی می بایست دارای خصوصیاتی چون امکان بازیافت ، محلی(در دسترس بود ن) و متشکل از اجزاء ارزان قیمت باشد .البته نتایج بدست آمده نشانگر آنست که استفاده از اینگونه مواد می تواند بگونه ای مؤثرکاهش هزینه های ساخت چه از لحاظ نیروی کاری و مصالح مورد استفاده را در پی داشته باشد. اگر اینگونه راهکار ها در سطوح بسیار زیاد استفاده گردند ، می توانند در کاهش معضل خانه سازی با هزینه گران شرکت کنند

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کاربردهای مصالح نوین در صنعت ساختمان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان