اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

امروزه با توجه به گستردگی و پیچیدگی روابط حاکم بر سیستم شهر از یک طرف و توسعه سریع و نامتوازن کالبدی شهرها از طرف دیگر نیاز به استفاده از مدل در برنامه‏ریزی ها و پیش بینی عملکردهای پدیده های فضایی در سطح شهرها امری اجتناب ناپذیر تلقی می شوند. در واقع صرف نظر از هزینه بالای تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری بازتابهای اغلب جبران ناپذیر اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آنها در شهر استفاده از مدلها را جهت ارزیابی عملکردهای آنها ضروری نموده است. در این راستا استفاده از تکنولوژی جدید GIS با توجه به قابلیت این سیستم در مدیریت، تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات و تحلیل های مناسب مکانی ومکانیابی با ارزش گذاری و تعیین مناسبت های مکانی مناسب می نماید. در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مدل و سیستم اطلاعات جغرافیایی به بررسی انواع مدلهای کار آمد در تعیین جهات توسعه شهرها پرداخته می شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدلهای تعیین جهات توسعه فیزیکی شهرها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان