اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۳ صفحه

در بهسازی لرزه ای سازه ها و ساختمان ها، یکی از روش های کاهش نیروی جانبی ناشی از زلزله، استفاده از میراگرها و می باشد که سیستم های مهار بندی به منظور افزایش میرایی در ساختمان ها بسیار مناسب هستند. مهار بلکه کمانش تاب به عنوان سیستم مهار بندی جدیدی که وظیفه تحمل بارهای جانبی ناشی از زلزله را برعهده دارد در سال های اخیر به طور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفته است. مهم ترین مسئله در این نوع مهارت مقاومت پس از کمانش اصول مهار بد است که در آن اوضاع و با یک جفت مقاومت می تواند تغییر شکل های بیشتری را تحمل کند و این امر سبب افزایش جذب انرژی و کمک به رفتار بستر ساز می گردد ولی با این وجود یکی از نقاط ضعف این مهار بند، اتصالات آن است. اتصالات تحت فشار این مهار بند قبل از آنکه به حد تسلیم برسند، کمانش می کنند . برای جلوگیری از کمانش زودرس و افزایش ظرفیت ورق های اتصال در برابر نیروی فشاری مهار بند در این تحقیق به معرفی چند روش مقاوم سازی پرداخته شده است. هدف کلی از این مقاله، بررسی هندسه مهار بند کمانش تاب ، انواع اتصالات آن و طراحی و روش های تقویت ورق های اتصال به منظور جلوگیری از ناپایداری ساز هنگام انتقال ماکزیمم نیرو از مهاربند به آن ها می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل هندسی و روشهای مقاوم سازی ورق های اتصل در مهاربند کمانش–تاب» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان