اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

خلاصه برنامه ریزی و طراحی هندسی شبکه ترافیک در مدیریت ترافیک و حمل و نقل نقش اساسی دارد. در این مقاله سعی شده ضمن طبقه بندی عناصر تشکیل دهنده شبکه ترافیک و حمل و نقل که مشکلات ناشی از شبکه های ترافیک و بخش ترافیک را به هم بافته، به خصوص توازن خطوط عبور در موقع همگرایی و واگرایی و مشکلات ناشی از عدم رعایت این توازن؛ مسائل طراحی هندسی در تقاطعهای هم سطح و غیر هم سطح ، تبادلها و به خصوص کنترل رمپ های ورودی و آثار مثبت آن، ساختمان پلهای روگذر بدون توجه به آثار منفی آن به بقیه شبکه، و نیازمندیهای پارکینگ خارج خیابان تشریح شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اهمیت طرح هندسی شبکه ترافیک و حمل و نقل در مدیریت ترافیک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان