اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

اطلاعات انتشار

سال

باطله های معدنی حاوی فلزات سنگین از منابع مهم آلوده کننده محیط زیست می باشند. گیاهان هیپراکیمولاتور (Hyperaccumulator) توانایی زیادی در جذب و انباشت فلزات سنگین در اندامهای خود را دارند و می توان از آنها برای پاکسازی خاکهای آلوده استفاده نمود (phytoremediation) . در این تحقیق میزان سرب، رووی و کادمیوم در خاک، ریشه و اندام هوایی تعدادی از گونه های گیاهی طبیعی و کاشته شده بر روی باطله های معدن سرب و روی ایرانکوه در اصفهان تعیین گردیده است. میانگین غلظت کل سرب، روی و کادمیوم در خاک به ترتیب 4431\2، 4920\8 و 36\9 میلی گرم بر کیلوگرم بود. نتایج نشان داد که گونه Chenopodium album L. دارای بیشترین میزان جذب سرب در اندام هوایی ترتیب با 3165 و 13\9 میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک صورت گرفته است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تجمع فلزات سنگین در پوشش گیاهی باطله های معدنی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان