اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۳ صفحه

میدان عظیم گاز پارس جنوبی در نزدیکی مرز آبی ایران و قطر در خلیج فارس و تقریبا در 97 کیلومتری عسلویه و 360 کیلومتری دبی واقع شده است. این مخزن با کشور قطر مشترک بوده و این کشور سالها پیش بهره برداری و تولید از آن را آغاز نموده است. هدف ازاجرای این پژوهش، بررسی امکان تولید بیشتر از هر چاه با انتخاب لوله مغزی بزرگتر و در نتیجه کاهش تعداد چاه های مورد نیاز برای تولید برنامه ریزی شده در هر فاز است که باالطبع کاهش عمده ای در هزینه های فاز را به دنبال خواهد داشت. نتایج حاصل از محاسبات به عمل آمده درجهت ارزیابی روش های شبیه سازی عمودی نشان میدهد که روشهای HB, DR, ORK در حالت انتقال عمودی سیالات سه فازی مناسب تر می باشد. ضمنا در این پژوهش پیش بینی عملکرد چاه ها در سالهای آتی، مطالعه و دبی سایش در چاه نمونه، مطالعه و انتخاب ضریب C، مناسب، خوردگی در چاه ها ، ارزیابی فنی\ اقتصادی اثر تغییر اندازه لوله مغزی، دبی و تعداد چاه های مورد نیاز، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «طرح پژوهشی بررسی امکان بهره برداری از چاه های گازی پارس جنوبی با استفاده از لوله مغزی 9 و پنج هشتم اینچ» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان