اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

نوفمبر ۱۹۶۹ - العدد ۱۰۴، سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۱۳۸ تا صفحه‌ی ۱۴۷

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تصنیع الإنتاج الزراعی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۵۰۰ تومان