اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات انتشار

سال

امروزه در علوم کاربردی، فعالیتهای عمرانی و تصمیم گیری توسط مدیران ارشد شهری، کمتر اقدامی است که بی نیاز از شناخت توان و استعدادهای محیط، موقعیت مکانی و شرایط طبیعی آن باشد. تاکید بر برنامه ریزی اصولی، اهمیت و دقت اطلاعات کیفی و کمی محیط را چند برابر می نماید. بدین منظور باید جهت دسترسی سریع و آسان به اطلاعات ، بانکهای اطلاعات شهری را تعریف نمود. با استفاده از ابزارهای کامپیوتری مانند پایگاه دادهای رابطه ای وبرنامه های کاربردی می توان دسترسی به این اطلاعات را برای مدیران شهری آسان و سریع کرد. همچنین با پیاده سازی این بانک اطلاعاتی در بستر سامانه های اطلاعات مکانی می توان از ابزار های تجزیه و تحلیل موجود در این سامانه ها نیز به منظور اتخاذ تصمیمات موثرتر استفاده نمود. دراین مقاله سعی بر ان داریم که ابتدا اهمیت و نقش اطلاعات را در مدیریت معرفی نموده و مزایای استفاده از بانک اطلاعات کامپیوتری را مشخص نماییم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «سامانه اطلاعات مکانی جامع مدیریت شهری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان