اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

برآورد هیدروگراف ناشی از بارش در یک حوضه آبریز در فعالیتهای مختلفی همچون طراحی در زمینه های مختلف مدیریت و مهارسیل، کنترل خسارات ناشی از آن و غیره حائز اهمیت بسیاری است هیدرولوژیست ها برای حل این مشکل، از مدلسازی هیدرولوژیکی و یا هیدرولیکی و یا برمبنای سلولهای هیدرولوژیکی استوار هستند مدلهای توزیعی مبتنی بر واحدهای هیدرولوژیکی که دراین تحقیق به کار برده شده است قدم به قدم از بالادست تا پایین دست، باران موثر و موج سیل را محاسبه و یا روندیابی می کنند و از مجموع هیدروگراف های حاصل از بارش هیدروگراف کل در خروجی حوضه به دست می اید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شبیه سازی رواناب حاصل از بارش برف و باران با استفاده از برنامه HEC–HMS مطالعه موردی: حوضه کارون – خروجی پل شالو» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان