اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

امروزه قابلیت اطمینان Reliability و دسترسی Availability به عنوان کلیدی ترین شاخص جهت انجام هر گونه برنامه ریزی های کلان در زمینه های گوناگون از جمله انتخاب ، تعمیر وتعویض تجهیزات در تمام علوم مهندسی مطرح می باشد ودر تمامی مطالعات کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد .در این مقاله به ارزیابی قابلیت اطمینان ودسترسی کابل های فشار متوسط زمینی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان پرداخته شده است .در ابتدا با معرفی شاخص های متداول کابل های فشار متوسط مدل هر کابل فشار متوسط براساس مدل مارکف ارائه و سپس بر اساس اطلاعات و آمار مربوط به حدود 4 سال (مهر 84 تا مهر 87 ) خرابی کابل ها مقدار عددی قابلیت اطم ینان کابل ها به صورت سالیانه محاسبه شده است .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی قابلیت اطمینان و دسترسی کابل های فشار متوسط زمینی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان