اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه

امروزه با افزایش روز افزون تقاضای برق در سیستم قدرت ،نیازمند گسترش شبکه انتقال برای انتقال توان بیشتر به مصرف کننده ها هستیم. یکی از را ههای افزایش و کنترل توان عبوری از خطوط استفاده از ادوات FACTS می باشد به کمک ادوات FACTS می توان هزینه سرمایه گذاری برای گسترش شبکه را به تعویق انداخت و در عین حال از امکان کنترل توان عبوری از خطوط نیز برخوردار بود . در این میان مسئله انتخاب بهینه تعداد و مکان این عناصر همواره مو رد توجه محققان بسیاری بوده است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «جایابی بهینهی TCPST با استفاده از الگوریتم غذایابی باکتری (BFA)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان