اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

ایران کشوری پهناور با تنوع شرایط و عوامل محیطی است و آن را میتوان گنجینه ای از تنوع زیستی به حساب آورد قرار داشتن کشور ما در کمربند خشک و نیمه خشک جهانی بر حساسیت اراضی در برابر تخریب محیط افزوده است. در نتیجه مدیریت صحیح محیط زیست طبیعی در چنین سرزمینی در گرو رعایت دقیق موازین اکولوژیک است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «روند تخریب در محیط زیست طبیعی کشور و دورنمای آن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان