اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار

اطلاعات انتشار

سال

هدف از ارائه این مقاله نقش مراکز رشد مجازی در توسعه کارآفرینی می باشد مراکز رشد بعنوان حلقه های نوین و مدرن آموزش و حمایت از کارآفرینان نقشی انکار ناپذیر در توسعه صنعت و فناوری ایفا می کنند آنها با ارایه آموزشها و مشاورهای مورد نیاز کارافرینان را با دنیای حرفه ای کسب و کار آشنا ساخته و دانش لازم برای توسعه و تجاری سازی ایده هایشان را در اختیار قرار می دهند

راهنمای دریافت مقاله‌ی «جایگاه پارکهای علم و فناوری مجازی در رشد و توسعه کارآفرینی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۸۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۲۵۰۰ تومان