اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی

اطلاعات انتشار

سال

رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و در نشریات مشهور و ادبیات علمی و تحقیقی مطالب زیادی درمورد آن آمده است به زعم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان