اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفتمین همایش ملی انرژی

اطلاعات انتشار

سال

بحران های انرژی و محی طزیست انسان امروزی را به اندیشیدن درباره ی منابع پاک و جدید انرژی، خصوصاً انرژ یهای تجدید پذیر سوق داده است. در این میان، خوشبختانه ایران روی کمربند خورشیدی جهان قرار گرفته و یکی از کشورهای بسیار مستعد جهت بهره گیری از این سرچشمه ی بیکران، پایدار، دردسترس، پاک و ارزان انرژی می باشد. استفاده از آب شیرین کن های خورشیدی در مناطق کم جمعیت جنوبی کشور که در آن ها آب شور تنها منبع آب موجود بوده و دسترسی اقتصادی یا کافی به انرژی هایی غیر از انرژی خورشیدی وجود ندارد، بسیار مناسب است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آب شیرین کن های خورشیدی حوضچه ای: بهبود عملکرد به کمک آنالیز تابشی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان