اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

اطلاعات انتشار

سال

این علم قادر به اتوماتیک کردن عملیات کشاورزی وهدایت بدون راننده سیستم های ماشینهای کشاورزی، کاربرد مقادیر متغیر در مصرف سم، کود، بذر و نیز عمق کاشت متفاوت با شرایط ویژه هر قسمت از مزرعه گردیده است. نحوه جمع آوری اطلاعات و پردازش آنها به بخشهای مختلفی از قبیل جمع آوری داده های آزمایش خاک، شرایط مزرعه، پستی و بلندی، میزان رطوبت خاک، میزان محصول تعیین می گردد که هر یک بایستی به دقت انجام شود که نتیجه منجر به کاهش هزینه ها، افزایش میزان محصول و حفظ محیط زیست خواهد شد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اصول کشاورزی دقیق، صرفه جویی در ستاده ها، کاهش هزین هها و کنترل اتوماتیک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان