اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

زمستان- شماره ۴۸، سال

صفحات

۱۶ صفحه، از صفحه‌ی ۲۲۵ تا صفحه‌ی ۲۴۰

در قرآن کریم آیاتی در مورد علم حدیث، اصول، فقه، کلام، صرف، نحو، علوم روز همچون: طب، جدل، هیئت، هندسه، جبر، نجوم و صنایع مختلف آمده است، لذا دانشمندان گذشته تلاش‌هایی را در جهت فهم مطالب علمی قرآن صورت داده‌اند که با بکار گیری تأویلات و تعابیر ناصحیح عموما از مسیر صحیح تفسیر قرآن منحرف شده‌اند، در صورتی که در تفسیر علمی صحیح قرآن تحقق دو شرط لازم است. 1.مطلب علمی اثبات شده، قطعیت داشته باشد. 2.آیه مورد نظر با روشنی و وضوح کامل بر آن مطلب دلالت کند، نه از روی احتمال و تقریب تطبیق صورت پذیرد. لذا در این مقاله به بررسی تحلیلی تفسیرهای علمی قرآن در قرن چهاردهم در ترازوی روش شناختی می‌پردازیم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «روش شناسی تفسیرهای علمی قرن 14» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۵۰۰ تومان