اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

زمستان- شماره ۴۱، سال

صفحات

۲۵ صفحه، از صفحه‌ی ۵۷ تا صفحه‌ی ۸۱

هویت‌یافتگی نسل جوان در یک جامعه می‌تواند آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها و چالش‌های مهم زندگی یاری کند و در کاهش مشکلات روحی و روانی نقش بسزایی داشته باشد. به نظر می‌رسد مفاهیم دینی با پرداختن به پرسش‌های اساسی زندگی در شکل‌گیری این پدیده و جهت دادن به ابعاد مختلف آن مؤثر است. با توجه به این که رشد شناختی نوجوان و بهره‌مندی او از مهارت تفکر انتقادی یک عامل بسیار مهم در ارزیابی افکار و باورهای مختلف عرضه شده توسط اطرافیان، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی است، این سؤال مطرح می‌شود که داشتن این مهارت چگونه می‌تواند به نوجوان در پذیرش باورها و نیز شکل‌گیری هویت دینی کمک کند و آیا صرف بهره‌مندی از تفکر انتقادی برای این امر مهم کافی است؟ در این مقاله با بررسی مفاهیم هویت، هویت دینی و تفکر انتقادی سعی می‌کنیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و به کاربرد این مباحث در مشاوره‌ی نوجوانان اشاره‌ای داشته باشیم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تفکر انتقادی و دین دو عامل اساسی در شکل دهی هویت و مقابله با بحران های روانی و اجتماعی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۲۱۴۰ تومان