اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

کلمات کلیدی

توسعه، سازمان، تاریخ، آب، آبیاری

پروژه شبکه آبیاری و زهکشی دشت جایزان، یکی از چهار شبکة آبیاری پایی ندست سد مخزنی مارون است. عملیات اجرایی این پروژه که کارفرمای آن سازمان آب و برق خوزستان و مشاورش شرکت مهندسین مشاور دزآب بودند در تاریخ 71\8\23 توسط پیمانکار، شرکت جهاد توسعه منابع آب، آغاز گردید. طبق تخمین ارائه شده توسط مشاور مدت اجرای این پروژه ۳۶ ماه ذکر
شده بود اما به دلایلی پس از سه بار تمدید پیمان در نهایت این پروژه در خرداد ماه سال ۱۳۷۷ ، پس از ۶۷ ماه، تحویل موقت و یکسال بعد تحویل قطعی گردید. در این مقاله به بررسی دلایل تأخیر در اجرای این پروژه که بازه وسیعی از مشکلات فرهنگی – اجتماعی، کمبود مصالح و مواردی از این قبیل را در برم یگیرد، پرداخته میشود. جهت بررسی مشکلات موجود و تأثیر آنها بر روند اجرای پروژه، تقسی مبندی این مشکلات به شرح زیر صورت گرفته است:
مسأله تملیک اراضی.
تأمین منابع قرضه و مشکلات مربوط به آن.
برخورد با جاده اصلی بهبهان – رامهرمز.
برخورد با معارضی که در طرح اولیه دیده نشده بودند (لول ههای اصلی گاز، قبرستان).
تأمین سیمان مصرفی.
تأخیر در پرداخ تها.
شرایط آب و هوایی منطقه.
پس از تشریح مشکلات فوق به بررسی دقت زمان اجرای ارائه شده توسط مشاور و تأثیرات اقتصادی ناشی از تأخیرهای ایجاد شده پرداخته میشود

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی مشکلات موجود و عوامل مؤثر بر تأخیر در اجرای پروژه جایزان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان