اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

کلمات کلیدی

دما، محیط، تحقیق، فشار، بررسی

آندالوزیت یکی از پلیمورفهای آلومینوسیلیکاته است که اغلب در شرایط دگرگونی دما بالا و فشار پایین بوجود می آید براساس مطالعات اخیر این کانی می تواند در محیط ماگمایی نیز طی فرایندهای متاسوماتیک متبلور شود. در کمپلکس ده سلم انواع آندالوزیت دگرگونی و غیر دگرگونی دیده می شود و دراین تحقیق رخداد آندالوزیت متاسوماتیک و ویژگیهای آن در کمپلکس ده سلم بررسی شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آندالوزیتهای متاسوماتیکی درکمپلکس دگرگونی ده سلم در شرق ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان