اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

مهر- شماره ۶۶، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۳۸ تا صفحه‌ی ۴۵

به مناسبت سال جهانی فیزیک، استاد ارجمند آقای دکتر گلشنی رئیس پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عالی فرهنگی کشور دو سخنرانی در تبریز و تهران ایراد کرده‌اند که متن سخنرانی ایشان در روزنامه اطلاعات به تاریخ 21 و 22 شهریور 1384 در دو قسمت به چاپ رسیده است. ایشان پس از اتمام سخنرانی به برخی از پرسش‌های مطرح شده از جانب شنوندگان، پاسخ دادند که در این مجال یکی از پرسش‌ها و پاسخ ایشان را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «وسعت و عمق تفکر فیزیکی در قرن بیستم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۵۰۰ تومان