اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

در دهه های اخیر توجه به انرژیهای پاک و تجدید پذیر از بزرگترین اولویتهای کشور ها در بخش محیط زیست و اقتصاد بوده است استحصال و انتقال آب بمنظور توسعه کشاورزی و تامین آب شرب از اموری است که به صرف انرژی زیادی محتاج است قسمت عمده این انرژی در ایستگاههای پمپاژ کوچک و بزرگی مصرف می شود که حداقل در کشور ما با راندمان بسیار پایین و تلفات انرژی چشمگیر کار می کنند بدیهی است که استفاده از راهکارهایی که بتواند انرژی این بخش را تامین کند و از تلفات انرژی الکتریکی و سوختهای فسیلی بکاهد باید مدنظر باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کاربرد انرژی خورشیدی درتامین و انتقال آب» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان