اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۸ صفحه

خلاقیت موهبتی الهی و همگانی است که ظهور آن مستلزم پرورش ان است لذا مدرسه می تواند عاملی موثر در رشد توانایی های خلاق کودکا ن و نوجوانان باشد برای همه ما روشن است که برنامه و روش های آموزش نه تنها خلاقیت پرور نبوده بلکه با روشهای غیرمنطق و قالبی هرگونه فرصت را برای ظهور این توانایی ها در دانش آموزان از بین برده است چنان که گانیه اعلام کرد خلاقیت در واقع نوعی حل مسئله است به همین سبب ماباید معلمینی تربیت کنیم که برروشهای مختلف حل مسئله مسلط بوده و بتوانند قدرت حل مسئله را در دانش آموزان تقویت کنند معلمینی که چگونگی تفکر خلاق را در دانش آموزان می دانند ما در این مقاله درباره روش ها و فنون پرورش خلاقیت و یادگیری خلاق از طریق آموزش شیوه های مختلف حل مسئله از جمله روش K–W–D–L و آموزش استراتژی در فرایند حل مسئله در دانش آموزان خواهیم پرداخت.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «یادگیری خلاق از طریق آموزش شیوه های مختلف حل مسئله در کودکان و نوجوانان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان