اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین کنفرانس انجمن رمز ایران

اطلاعات انتشار

سال

دراین مقاله امنیت رمز دنباله ای Nofish با طول کلید مخفی 512 بیت بررسی می گردد. ثابت می شود که الگوریتم درمقابل حمله تمایز کاملا آسیب پذیر است و همچنین حمله بازیابی کلید با پیچیدگی حداکثر 2 28.2 پیشنهاد می شود که قادر است تمام بیتهای کلید مخفی مولد را بطور کامل و با احتمال یک محاسبه نماید بخشی از نتایج پیاده سازی حمله نیز دراین مقاله بیان شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «حمله بازیابی کلید روی الگوریتم دنباله ای Nofish» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان