اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه

کلمات کلیدی

شوری، pH، خاک، GIS، و شهرستان طارم

کاهش قابلیت کشت اراضی به دلیل عدم رعایت اصول کشت و کار استفاده نامناسب از آب آبیاری، تغییر کاربری اراضی، توسعه شوری، میزان مواد الی کم، PH نسبتا بالا و وجود یونهای بیکربنات و کربنات در آب آبیاری و مصرف بی رویه برخی کودهای شیمیایی از جمله معضلاتی هستند که اقتصاد کشاورزی کشور و به ویژه شهرستان طارم استان زنجان را تهدید می نمایند. لذا به منظور شناسایی محدودیتهای موجود در اراضی حاشیه رودخانه قزل اوزن اقدام به مطالعه بخشی از اراضی زراعی آبی شهرستان طارم در سال 1388 گردید. دراین تحقیق نمونه برداری خاک در فواصل 1 کیلومتر از همدیگر به کمک دستگاه GPS از عمق 30–0 سانتی متر انجام و مقادیر PH,EC آنها اندازه گیری شد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تغییرات شوری و PH خاک اراضی زراعی با استفاده از GIS مطالعه موردی شهرستان طارم زنجان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان