اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

اطلاعات انتشار

سال

تبخیر بعنوان یکی از عوامل محدود کننده در بهره برداری و استفاده از منابع آب مطرح می باشد سالانه مقادیر قابل ملاحظه ای از آبهای استحصال شده و آبهای جاری ا ز طریق این فرایند فیزیکی از دسترس خارج می گردد نگاهی به آمار تبخیر در استان چهارمحال و بختیاری که به عنوان یکی از پرآب ترین استانهای کشور از آن یاد می شود بیانگر حجم قابل توجه و موثر این پارامتر در بیلان آبی حوضه های آبریز استان است به گونه ای که در نمودار بارش – تبخیر پربارش ترین نقطه استان نیز میزان قابل ملاحظه تبخیر در فصل گرم سال به وضوح مشهود است دراین مقاله سعی شده است میزان اثر عوامل هواشناسی بر تبخیر بعنوان یک پدیده هواشناسی مورد مداقه قرار گیرد و با ساخت مدل آماری میزان اثرپذیری این عامل به عنوان متغیر وابسته به سایر عوامل هواشناسی بررسی گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدلسازی تبخیر از سطوح آزاد آب در استان چهارمحال و بختیاری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان